Ruột bi nước Montblanc fineliner (đầu dạ) màu xanh size B chuyên ký

rollerb

Giá 220.000