Phiên bản đặc biệt tôn vinh nhạc trưởng Leonard Bernstein , bút ngòi M ko có hộp

Leonard2.jpg

Giá giao lưu 10.000.000