Boheme Rose Gold đá shappire vàng tự nhiên ngòi M 14k 7.500.000

Đá tự nhiên sapphire vàng, bút còn rất mới

Bohemevang1.jpgBohemevang2.jpg

Giá: 7.500.000